Minősítés

MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETI POLITIKA


A KEMAD KFT által nyújtott szolgáltatások végzése során cégünk vezetői és alkalmazottai minden esetben és folyamatosan megrendelőink igényeinek legmagasabb szintű kielégítését tartják szem előtt, a hatályos jogszabályi előírások betartása mellett, valamint az ember és a környezet védelmének szem előtt tartásával.

Szolgáltatásainkat, tevékenységi körünkben végzett feladatokat folyamatosan elemezzük, értékeljük, annak érdekében, hogy a megrendelői igényeket minél magasabb szinten tudjuk kielégíteni. Figyelemmel kísérjük, és szolgáltatásunkban megköveteljük alvállalkozóinktól az új technológiák alkalmazását.

Cégünk vezetői elkötelezettek a folyamatos fejlődés mellett, vezetői magatartásukkal, felelősségvállalásukkal, munkatársaik folyamatos felkészítésével szolgálják a minőségi és környezettudatos feladatellátást.

Cégünk, folyamatosan fejleszti az

MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2005

szabványoknak megfelelő integrált irányítási rendszerét, annak eredményeit, tapasztalatait folyamatosan alkalmazzuk partnereinkkel végzett közös munkánk sikere érdekében.

Minden szükséges intézkedést megteszünk a környezeti veszélyek csökkentése és a károk megelőzése érdekében:

• az anyag- és energiafelhasználás csökkentése révén,
• a szennyező anyagok kibocsátásának és felhasználásának csökkentése által,
• ésszerű hulladékgazdálkodás bevezetésével,
• a dolgozók környezeti / környezetvédelmi tudatosságának növelésével rendszeres képzések segítségével.

Valamennyi munkatársunkban tudatosítjuk a minőségirányítási rendszer és a környezetvédelem fontosságát, mert jövőbeni biztonságunk, munkatársaink boldogulása függ ettől.

CÉGÜNK MINDEN MUNKATÁRSÁTÓL ELVÁRÁS, HOGY TEVÉKENYSÉGÉT A MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETI POLITIKÁBAN RÖGZÍTETT ELVEK SZERINT VÉGEZZE!

Debrecen, 2020. július 11.

vissza